Kapaklı, geçmeli, plastik ve cam damlalık çeşitleri

Eczacıların majistral ilaç ambalaj ihtiyaçları için
Galenik Ecza plastik damlalık

Damlalık

Plastik

Galenik Ecza plastik kapaklı damlalık

Kapaklı damlalık

Plastik - 30/50 ml - kısa tip

Galenik Ecza plastik vidalı damlalık

Vidalı damlalık

Plastik - 20/50 ml

Galenik Ecza plastik geçmeli damlalık

Geçmeli damlalık

Plastik - 20/50 ml - kapağı ile birlikte

Galenik Ecza cam kapaklı damlalık

Kapaklı damlalık

Cam - 30/50 ml - kısa ve uzun tip

Galenik Ecza cam metalik kapaklı damlalık

Metalik kapaklı damlalık

Cam - 30/50 ml - kısa, orta ve uzun tip